אחסון פתולוגיה


במתקני הארכיון מאוחסנים עשרות מיליונים של דגימות ממכוני הפתולוגיה הגדולים בישראל רמת הארכוב מותאמת לדרישות הרגולציה ומבוקרת תדיר, ונעשה שימוש באמצעי אחסון ייעודיים כדי להבטיח את שלמות המידע בשרשרת האספקה 

מערכת ה- WMS ואתר ההזמנות משמשים את הלקוחות לאחזר מקרים עד רמת הדגימה הבודדת, ברמת שירות של – 24/7/4

דילוג לתוכן